flexkidzkinderopvang.nl

Openingstijden en Tarieven

Tarieven 2020

Vastgestelde Tarieven 2020

 

KDV BELASTING vergoeding   €8.17   

KDV

schoolweken contract:               €8.47

 

KDV:

48 weken contract:                    €8.27

 

KDV:

52 weken  contract:                   €8.17

 

EXTRA KDV:                             €8.57

 

BSO BELASTING vergoeding  € 7.02   

BSO:

school weken contract:              €7.23

 

BSO:

48 weken contract:                    €7.13

 

BSO:

Jaar  contract:                           €7.02

 

Voorschoolse opvang:

Bedrag                                      €7,73

 

EXTRA BSO:                            €7.33

 

 

Flexibele opvang:                   €8,90 per uur

 

Minimale afname: 2 uur per maand: achteraf te betalen.

( Aanvraag minimaal 1 week van te voren)

 

 

Ruilen:  Blijft dagdeel tegen dagdeel, BINNEN het lopende jaar.

Ruilen en extra: blijft alleen mogelijk indien er plaats is op de groep.

Toezegging hiervan maximaal een week van te voren.

 

41 weken contract:                        KDV: de 11 vrije weken zijn zelf in te delen, mits vooraf aangegeven

(Schoolwekencontract)                   BSO: schoolwekencontract. (dus alle vakanties vrij)

48 weken contract:                        KDV de 4 vrije weken zijn zelf in te delen, mits vooraf aangegeven

   BSO: 41 schoolweken en 7 vakantieweken., mits vooraf aangegeven

Jaar contract                                 BSO: 41 schoolweken en 11 vakantieweken

 

Opzegtermijn: 1 maand.